Berichten

To respond to the urgency and ambition of the European Green Deal objectives, Horizon 2020 will support additional Green Deal related research and innovation with a call worth close to €1 billion.

What the call aims to do

The Green Deal call will mobilise research and innovation to foster a just and sustainable societal transition aiming at ‘leaving nobody behind’. Projects are expected to deliver tangible and visible results relatively quickly and show how research and innovation can provide concrete solutions for the Green Deal main priorities.

This is why the call will support:

  • pilot applications, demonstration projects and innovative products
  • innovation for better governance of the green and digital transition
  • social and value chain innovation

In addition to technological development and demonstration, the call encourages experimentation and social innovation for new ways to engage civil society and empower citizens.

In relation to the current pandemic, the call will contribute to the green and digital recovery and to increasing societal resilience for example in agriculture, biodiversity acceleration of renewables, clean transport and modernisation towards a clean and circular industry.

How is the call structured?

The call contains 11 areas

Eight thematic areas reflecting the key work streams of the European Green Deal. In each area, one or more topics addresses the challenges outlined in the respective stream. Topics target specific, high-impact technological and societal innovations that can help advance the sustainable transition relatively quickly.

Three horizontal areas (strengthening knowledge; empowering citizens; and international cooperation) that cut across the eight thematic areas and offer a longer-term perspective in achieving the transformations set out in the European Green Deal.

Stakeholder survey results

A stakeholder feedback survey on the call areas ran from 19 May to 3 June. Thank you to all who took part. We received almost 6000 survey responses and 500 documents were uploaded.

You will find the survey results on each of the call area pages below. Updated topic texts will be added to the pages as they develop.

Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

Call area 2: Clean, affordable and secure energy

Call area 3: Industry for a clean and circular economy

Call area 4: Energy and resource-efficient buildings

Call area 5: Sustainable and smart mobility

Call area 6: Farm to Fork

Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

Disclaimer: The presentation of draft topics and the feedback provided shall in under no circumstances bind the European Commission in the final formulation of topics for the call. The binding call text will be published following the formal decision by the European Commission on the Funding and tender opportunities portal

Background

Fighting climate change and making Europe climate-neutral by 2050 is one of the main priorities of the European Commission. In support of this priority, the Commission is reinforcing Green Deal-related research and innovation with this dedicated call for proposals under the current research and innovation programme – Horizon 2020. Additional research and innovation initiatives will be funded under the next EU research and innovation programme – Horizon Europe.

Nieuwe manieren om patiënten te beademen zodat er minder schade aan de longen ontstaat als gevolg van COVID-19, een lange afstand drone voor medische spoedzendingen en het wereldwijd redden van 6 miljard eendagshaantjes. Dit is nu allemaal mogelijk door de succesvolle voorstellen van 9 Nederlandse mkb’ers voor de laatste oproep van de EIC Accelerator Horizon 2020.

De oproep bestond uit een schriftelijke beoordeling én een interview. Alleen de 181 ondernemers met de hoogte scores werden geïnterviewd, waarvan 15 Nederlandse deelnemers. Maar liefst 9 van deze 15 ondernemers kregen een toekenning van hun projectaanvraag, waarmee Nederland het land is met het grootste aantal winnaars.

Innovatieve scale-ups met internationale groei ambities

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. EIC Accelerator richt zich vooral op innovatieve scale-ups met internationale groei ambities, met het plan op te schalen en een nieuw product, proces of dienst naar de Europese markt te brengen. Met dit instrument kunnen innovatieve bedrijven maximaal € 2,5 miljoen aan subsidie krijgen en optioneel equity aanvragen. Het totale budget voor deze call was de afgelopen ronde € 314 miljoen. De Nederlandse winnaars ontvingen gezamenlijk € 30,4 miljoen aan financiële ondersteuning, waarvan € 18,26 miljoen aan subsidie en € 12,17 miljoen aan equity. De Europese Commissie deed een dringende oproep om voorstellen die bijdragen aan de coronacrisis.

Coronagerelateerde winnende innovaties

Van de 9 Nederlandse winnaars dienden er 5 coronagerelateerde innovaties in:

Ventinova

Ventinova ontwikkelde een nieuwe manier om patiënten te beademen waarbij niet alleen de inademing gereguleerd wordt, zoals bij huidige conventionele beademingsmachines het geval is, maar ook de uitademing. Dit zorgt ervoor dat de longen beter beademd worden, er meer zuurstof in het bloed komt en er minder schade aan de longen wordt toegebracht tijdens mechanische beademing. Hierdoor kunnen patiënten met COVID-19 op de IC eerder herstellen en neemt de kans op overlijden af.

Onera

Onera ontwikkelde een medisch, draadloos apparaat om slaapstoornissen in je eigen huis te diagnosticeren. Zo worden slaapklinieken vervangen. Het kleine, draadloze apparaat en de geavanceerde algoritmen kunnen de ‘gouden standaard’ van slaapdiagnostiek opnieuw definiëren. Omdat het meerdere vitale functies bewaakt, is het mogelijk om de ademhaling op afstand te monitoren bij COVID-19-patiënten.

Avy

Voor medische spoedleveringen ontwikkelde Avy een combinatie tussen een drone en een vliegtuig. Deze lange afstand drone heeft de flexibiliteit van een drone en de efficiëntie van een vliegtuig, om medische zorg te waarborgen in een veranderende wereld.

Weber Hospital Systems

Elke dag lopen meer dan 11.000 Europese patiënten een infectie op in de zorg. Jaarlijks sterven er 37.000 mensen aan zo’n infectie. Het bed waarin de patiënt ligt is een belangrijke risicofactor in het overdragen van infecties. Weber Hospital Systems ontwikkelde robots die ziekenhuisbedden machinaal en duurzaam reinigen. Deze robot is de enige oplossing om IC-bedden met veel elektronica machinaal te desinfecteren.

Aidence

Aidence ontwikkelde medisch gecertificeerde oplossingen voor geautomatiseerde detectie van mogelijke aandoeningen die zichtbaar worden op CT-scans. Hierbij gebruikt Aidence deep learning-modellen en kunstmatige intelligentie, om zo ziektes eerder op te kunnen merken en de juiste behandeling te starten.

Andere winnende innovaties

Van de 4 overige Nederlandse winnaars dienden 3 ondernemers een projectvoorstel in dat aansloot bij een andere sector:

In Ovo

In Ovo ontwikkelde een machine om met grote snelheid en tegen lage kosten het geslacht van kippeneieren te bepalen. Zo voorkomen ze wereldwijd het doden van 6 miljard eendagshaantjes. Dit heeft een groot, positief effect op de efficiëntie en het dierenwelzijn. Ook verduurzaamt dit de productie van eieren en neemt het één van de grootste, ethische bezwaren van het eten van eieren weg.

Circularise

Circularise ontwikkelde een blockchain-oplossing voor absoluut bewijs van de circulaire economie, duurzaamheid en recyclingpraktijken van fabrikanten in elk stadium van de toeleveringsketen. De oplossing gebruikt gedecentraliseerde, gecodeerde gegevens om materiaal- en productkenmerken bij te houden. Zoals of én in welk deel van een product gerecycled materiaal is gebruikt. Circularise biedt transparantie van de waardeketen zonder de bekendmaking van datasets of details van de partners in de keten. Dit stimuleert fabrikanten om over te stappen op een circulaire economie.

Quantib

Quantib zet deep learning-technologie in om artsen te helpen bij snellere en preciezere diagnose van patiënten met MRI- of CT-beelden. Dit project zorgt voor de ontwikkeling van een algoritme om prostaatkanker in MRI-scans vast te stellen. Door nieuwe Europese standaarden is er een enorme toename in het gebruik van MRI-scans voor prostaatkanker. Deze kunstmatige intelligentie zorgt voor vermindering van biopten en nauwkeurigere diagnose van prostaatkanker.

Ondersteuning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunde al deze winnaars met advies over het indienen, feedback op de voorstellen en het aanscherpen en oefenen van de pitches. De ondernemers van de afgelopen ronde ervaarden de ondersteuning van RVO als zeer positief. “De hulp van RVO is erg prettig, zij hebben onder andere een testrun gedaan van de pitch, dat gaf een boost aan ons zelfvertrouwen. Daarnaast hebben zij support geleverd in het controleren van het ingezonden plan, daar is de kwaliteit hoger van geworden. Wat nodig is, want je krijgt deze subsidie alleen als de score erg hoog is”, aldus Wouter Bruins, oprichter en managing director van In Ovo.

Bron: RVO nieuws